malaka

Malaka

Maché menm kadans a-y chimen a lavi, Anba bwa-la lèspri an nou ka dékouvè plézi. Lyann a bra-aw ka pòté mwen solid, Anki lonji kò an mwen ay féyaj a […]

Voir l'article

Siriz péyi

Sa té sikré, kon siwo… i té ka fonn si lang mwen kon filibo, nannan koko…Isi-a man lé gouté, tou dous, i té ja di mwen, rété la pa pati, […]

Voir l'article
siriz péyi
ramboutan

Ramboutan

Riviè lanmou-w antré andidan mwenAnlè ko mwen dwèt-ou ka bat tanbouMakandja-w mété mwen an tout létaBrilé lapo mwen épi ta-wOublié sa an té konnètUitèd maten, dèpi jou ouvè nou ka […]

Voir l'article

Kowosol

Karésé po an mwen évè bout a dwèt a-w, fè mwen frisonnéOu sav pijé mwen, mòdé fès an mwen, chatouyé mwenWi. Kontinyé.On ti bo si chak lèv an mwen, anho, […]

Voir l'article
kowosol
marakouja

Marakouja, koko, zannannan, mango, sapoti

Mardi, sé on mardi nou kontré,An po té vwè-w, an po té mannyé-w,Rak, vwa a-w tousèl an té ja tann,An ka sonjé-y, i manké fè mwen chalviréKon 106 a Fuckly […]

Voir l'article

Marakuja

Monté, désann, sé sa man enmen épi lang-ouAlakalifouchon yann adan lot bod lanmè-yaRikoumansé avan soley-la lévéAtann bout tété-mwen pou mòdé-yoKarésé yo épi dwet-ou pou man pé sa frisonnen pléziUit kout […]

Voir l'article
Marakuja
hamac

Le Hamac

Que j’adore les siestes dans mon hamac,Enveloppée comme il faut dans son doux tissus en madras.Bercée par la petite brise fraîche de l’après-midi, je sombre dans un merveilleux sommeil. La […]

Voir l'article

Flè ibiskis

Doudou mwen, tchuiyé ba mwen an ti flè ibiskisMan ka espéré, i ké pli rouj pasé flanm plézi ki ka brilé tout ko mwenTranpé’y adan an siwo kann, pou i […]

Voir l'article
flè ibiskis
kann

Koupé kann-mwen

Voir l'article

Poz pou fè lanmou

En regardant de plus près le vocabulaire utilisé pour dire la sexualité, nous levons un voile sur une violence verbale qui en dit long sur nous, notre rapport au sexe […]

Voir l'article
poz pou fè lanmou
malaka

Malaka

Maché menm kadans a-y chimen a lavi, Anba bwa-la lèspri an nou ka dékouvè plézi. Lyann a bra-aw ka pòté mwen solid, Anki lonji kò an mwen ay féyaj a […]

Voir l'article
siriz péyi

Siriz péyi

Sa té sikré, kon siwo… i té ka fonn si lang mwen kon filibo, nannan koko…Isi-a man lé gouté, tou dous, i té ja di mwen, rété la pa pati, […]

Voir l'article
ramboutan

Ramboutan

Riviè lanmou-w antré andidan mwenAnlè ko mwen dwèt-ou ka bat tanbouMakandja-w mété mwen an tout létaBrilé lapo mwen épi ta-wOublié sa an té konnètUitèd maten, dèpi jou ouvè nou ka […]

Voir l'article
kowosol

Kowosol

Karésé po an mwen évè bout a dwèt a-w, fè mwen frisonnéOu sav pijé mwen, mòdé fès an mwen, chatouyé mwenWi. Kontinyé.On ti bo si chak lèv an mwen, anho, […]

Voir l'article
marakouja

Marakouja, koko, zannannan, mango, sapoti

Mardi, sé on mardi nou kontré,An po té vwè-w, an po té mannyé-w,Rak, vwa a-w tousèl an té ja tann,An ka sonjé-y, i manké fè mwen chalviréKon 106 a Fuckly […]

Voir l'article
Marakuja

Marakuja

Monté, désann, sé sa man enmen épi lang-ouAlakalifouchon yann adan lot bod lanmè-yaRikoumansé avan soley-la lévéAtann bout tété-mwen pou mòdé-yoKarésé yo épi dwet-ou pou man pé sa frisonnen pléziUit kout […]

Voir l'article
hamac

Le Hamac

Que j’adore les siestes dans mon hamac,Enveloppée comme il faut dans son doux tissus en madras.Bercée par la petite brise fraîche de l’après-midi, je sombre dans un merveilleux sommeil. La […]

Voir l'article
flè ibiskis

Flè ibiskis

Doudou mwen, tchuiyé ba mwen an ti flè ibiskisMan ka espéré, i ké pli rouj pasé flanm plézi ki ka brilé tout ko mwenTranpé’y adan an siwo kann, pou i […]

Voir l'article
kann

Koupé kann-mwen

Voir l'article
poz pou fè lanmou

Poz pou fè lanmou

En regardant de plus près le vocabulaire utilisé pour dire la sexualité, nous levons un voile sur une violence verbale qui en dit long sur nous, notre rapport au sexe […]

Voir l'article


Mon Instagram