marakouja

Marakouja, koko, zannannan, mango, sapoti


Mardi, sé on mardi nou kontré,
An po té vwè-w, an po té mannyé-w,
Rak, vwa a-w tousèl an té ja tann,
An ka sonjé-y, i manké fè mwen chalviré
Kon 106 a Fuckly lè i té chiré.
Ou pasé men a-w si ren an mwen,
« Ursulla bonswa », mi sé sa ou di mwen,
Janb an mwen fè tibilap !
An konpran jou-lasa, pawòl a Saint-Eloi…
Ka i rivé mwen ?
Ou té di pawòl an mwen bout,
Konsa sé pas ou byen doubout !
Ou ka souri, enmé vwè mwen pèd fil an mwen…
 
Zouti filé i douvan mwen,
An oblijé pèd tèt an mwen !
Non ! Hanhan, an pé ké moli,
Nou ni onlo biten a di,
Annou ay sizé, nou ni pou palé.
Ni on pakèt jou an ka sonjé-w, on pakèt jou an ka révé-w,
Nou pa tousèl, donk an pé ké montré-w, mè,
Adan rèv an mwen, nou pa té abiyé,
Nou té di sa an ka di-w la ka ba-w cho…

Mi, pran tibwen dlo koko.
An té ka pasé men an mwen si tout kò a-w,
Niché po a-w jistan ou pé pa ankò,
Gadé-w an zié pou vwè si ou dakò,
Ou di mwen : chéri, si mwen trapé-w…
 
Sipoté toujou, an soti koumansé.
Ay bondié ! Mi alè sé tou an mwen,
Pé pa palé, tèlman ou ka fè sa byen,
Ou tchenbé mwen, ou viré mwen, ou…
Tan la pou an fin rakonté-w, ou lévé é ou di mwen :
« I ja tan pou nou alé, nou ni on rèv a réalizé.

Sarah Mouniman


Vous aimerez aussi

poz pou fè lanmou

Poz pou fè lanmou

kann

Koupé kann-mwen

flè ibiskis

Flè ibiskis

hamac

Le Hamac

Marakuja

Marakuja

kowosol

Kowosol


Laissez un commentaireMon Instagram