Tonè kraze’m ! Lang menen’m nan syèl kote pye’m paka menen’m » kout lang manzè telman red,li fe’m pale anglè ! Janm wè la PI DOUS KE LI,TU MEURS !

Janm wè la PI DOUS KE LI,TU MEURS ! 


“Tonè kraze’m !  Lang menen’m nan syèl kote pye’m paka menen’m”
kout lang manzè telman red,li fe’m pale anglè ! Janm wè la PI DOUS KE LI,TU MEURS ! 

Pandan manman’m voye’m achte 5 goud bè, 5 goud magi,10 goud pat tomat kay vwazin lan, mwen paret nan pa pot la epi m’pa tande kwik e’m pa wè pèson nan boutik la…Mwen menm ki toujou gon ti sans awogans lakay mwen, mwen toujou g’on vye mès lakay mwen, se s’ak fè manman’m toujou di’m gwayi’l, gwo sore antouka bagay sa yo pa fè’m ni cho, ni frèt.

Epi m’deside rele kòmè a paske’m prese dayè granmoun lan toujou sou pale anpil epi mwen m’paka tande pi’l pawòl sa yo, m’deside louvri gagann mwen mwen.
-Pa gen moun isit la oh oh ! 
M’pa tande pèson repon, se bagay ki te ka nève’w wi, sitou si’w grangou…Kèèttt m’santi fanm sa ap oxyde’m 
Kèttt epa vann n’ap vann ! 
Ah non la m’komanse trè sou nè mwen, m’deside vire ale, si manje a pa fèt manman’m a vinn desann kilòt li sou manzè m’deside ale, m’vire do mwen, pandan m’ap leve pye’m pou’m ale.
Oh epa se ou vwazen  epa’w prale se vini m’tap vini wi, m’tap chache yon bagay met sou mwen.

Koulangyètttt ! Si se pat Bondye ki fè manman’m te voye’m la, se jezi!M’wè fanm lan ak yon sèvyèt ki mal vlope kò’l, tout pwent tete madan’m lan deyò, vwazin lan gen pitit se vre men tete’l kanpe dwat tout s’ak nan tèt mwen se mande’l a ki pwodwi’l sèvi pou’m te ka fon remèd pou bwa’m pou jan’l kochi, sou kote sevyèt la ki mal vlope kòl la, m’wè yon bagay nwa m’pa konn si se kilòt oubyen si se pwèl sè’l sa’m konen li fè’m kok mwen pran chante…
-Hey !  Vwa ou pa di’m sa’w vle non…
-Vann mwen 5 goud …
-Pale cho cheri, m’prese ! 
-5 goud… kètttt sal te ye la ankò.
-Ohh Vwa, ou genlè…
-Wii, m’genlè bliye wi
-Non, m’tap diw ou genlè bande,eben antre petèt wa sonje kisa’w te vinn achte
 

M’pat menm sou antre, men m’toujou sonje yo di “Kote fè a cho,se la’w bat li” eben m’pap tann se laponyèt pou’m bat, m’pa fè tet di mwen antre m’chita…
-Vwa m’ap vini m’pral pran on bagay nan chanm lan.
Nan tèt mwen son sèl bagay ki ladan “Ou kwè se pa kek fizi li pral pran,jodya map resi mouri.”Epi’m wèl soti ak sèvyèt sou li, pandan l’ap pase kote’m sevyèt li tonbe.
Ohh eskize’m wi vwa, se pa fòt mwen.
-Vwazin !  Sa’m m’wè m’paka pale non.

Vwazin lan souri, se gade m’gade m wè l’ap avanse sou mwen ,li pase 2 pyel sou mwen li chita, bouch li gentan nan bouch mwen,men’l gentan nan lestomak mwen l’ap woule pwent tete’m…M’anvi pale m’pa jwen mo, li g’on jan l’ap foure lang li nan bouch mwen, li pran 2 menm li mete nan mas bouda a…

M’santi se boul baskettt ki nan men’m telman bagay la gwo epi’l tankou eponj li byen mou, m’ap peze bouda’l epi’m fout li on tap.
-Awww Vwa ! 
Men manzè ap fè fou, m’gadel m’pousel 3 tap byen rapid.
-Yesss Vwa ! 
Manzè leve sou mwen li dezipe pantalon’m epil rale jilbriyis la met deyo.
-Mezanmi Vwa, ou pote pou tout fanmi’w wi…
Li pran tèt kok la, li kale’l epi’l metel nan bouch, li komanse ap byen taye pip la, m’ap pran kout tet, m’ap kenbe cheve’l,m’ap fout li souflèt ! Li gon jan’l ranmase boul yo, li mete nan bouch epi l’ap tòtòt, 2 je’m fèmen m’leve pye’m tankou se sou kabwèt m’te ye…

Li gon jan’l pase lang li soti pa anba monte anlè l’ap fè alantou tet la, epi l’ap frape yon laponyèt pou mwen, m’santi pye’m ap pedi tèt tout sa’k nan tèt mwen ap desann, m’santi se tout mwèl mwen lap rale…M’tankou bèt, m’deja gwayil m’pral vini m rele…
-Anmweeeeeeee ! 
Li bap li bouche bouch mwen epi’m vini nan bouch li.Li gade’m li ri.
Pito’w bliye chak jou wi vwa!

Dènyeman vwazin lan voye m ale san memwa, li rale tout mwal ki anndan tèt mwen,pou lapènn m pran betiz nan men manman m paskem antre san bè a ni pat la… Antouka tout sa k fèt gon rezon men rezon pam lan san parey…

Bon m’telman wont, epi m’pè pou moun pat wè’m sitou pou MALFRENDENG sa yo ki rete nan katye a,yo se moun yo mache fe moun pou mwen wi si yo te wèm. Antouka m’pa kyè! Banm rive kote vwazin lan…

M‘parèt devan boutik la m’poko menm voye zye’m m’tou tonbe sou vwazin lan ki ak yon ti bout chòt,yon ti bout mayo k’ap pran lè deyo a,je l tonbe nan je m li gade m li souri.
-Vwazen,se ou m’tap tann la wi…
Ou sonje avanyè se ou ki te ranje anpoul la pou mwen, eben li banm menm pwoblem lan ankò wi vinn ede vwazin ou.
M’tou sou menm m’pa fè ni 2,ni 3 mwen antre,epi’l tou pran wout chanm avè’m m’pral limen anpoul vwazin lan jodya, m’pap kitel fe pwen sou mwen…

M’paret nan chanm lan epi m’fè komsi m’pa konprann.
Kot anpoul la vwazin ? 
-Se mwen ki anpoul la, m’vlew limenm.

M’tande sa m’tou mache sou li, m’komanse bo’l tankou son twofe ki nan men’m, m’ap bo’l map dezabiye’l dousman epi m’ap dil kek ti pawol dous nan zorey li.
Dezòd gad istwa w avè m ,Jodya m pral fè chat ou pran lang mwen, map telman liche l map fèl bay las.

M’file lang mwen nan zorey li, epi’m peze bouda’l, m retire mayo’l m’ap gade jan epo’l li kare, epi m’komanse detache soutyen’l,mwen pa ale rapid…M’finn retire soutyen’l m’tou depoze dwet mwen sou bouch li.
Mete w sou silans paske m pral vibre w ! 
Epi m desann ak dwèt mwen sou youn nan  pwent tete l epi lot la nan bouch mwen,li kenbe tèt mwen l’ap dirije’l nan sans li vle a… epi map desann dwèt mwen nan rèl dol,tou dousman,m tou desann chòt la ak kilòt la san pran tan 

Epi m’pousel sou kabann lan.

M’ouve de pyel, m’pral fè lekti nan liv li, liv lavi a ouve devanm,m fon pase dwet tankou m tap pase paj, m enstale m nan janm li epi komanse pase lang mwen nan fant tete l, m ap desann dousman sou perimèt kò’l, m rive nan nombril  li m foure lang mwen ladan.
-AYYYY !!! 
-SSSHHH !  Kite m fè afè m.

M kontinye desann anba ti vant li,m ap touche m gentan ap fèl imajine sa k pral pase.

M komanse bo bò kwis li,sot anba map monte tou dousman, map panse lang mwen, epi m remonte nan tete’l m komanse pase lang mwen sou perimèt pwent tete yo… epi m fon ti kole dan m, li pouse tet mwen desann nan janm li, m rekomanse pase lang mwen nan kwis li epi m monte nan chat li mdepoze lang mwen sou tèt Kr*k li , epi m komanse vire l an won sou li, m pran 2 pye l mpase sou epòl mwen, m kenbe senti l epi map souse tèt la pou li,m retire bouch mwen, m fon ekate kòm epi m foure yon dwèt.
-AYYYYY ! 

M komanse bouje dwèt la, m prale dousman epi redepoze lang mwen sou li, m kontinye fè mouvman penetrasyon an ak dwèt mwen…

Li ouvè pye l pi laj, m foure yon dezyèm dwèt…

Epi m komanse ogmante volim nan, mprale pi fò, m ap enjoy alsiyis li, m monte yon dwèt sou pwent tete l, m ap souse pou li, m ap bal dwèt…

M retire dwèt mwen, m fon leve bò dèyè l epi m tape l… 

M kole danm nan dèyè l, epi m tounen nan janm li, li ouvè pye l laj,map souse pou li, li kenbe tèt mwen, lap rale chevem, lap detire kò’l, li kenbe dra a di li preske chire l, epi lap beze tèt mwen nan devan l, mpaka pale komsi chat li pran lang mwen, map souse pou li, epi l komanse gouye…
-Pa kanpe Kontinye konsa  !!!  Yesss Dad!

M pran de pye l mkwaze yo epi komanse ap ranmase ak lang mwen pa anba rive nan sou bouton souri l.

Li voye pipi swaaa !!! 

M tou vire l,m fèl bese dò l epim komanse pase bwam nan fant janm li, map woule l sou tèt afè l, m kenbe l nan cheve l, m pasel on tap.
Ohhh Sh!tttt  ! 

M frape bwa m nan dèyè l epi m antre l…
-AYYY VWA !  Mpap kapab jodya m mande padon, m gentan twò sansib.
-1 a 1 bèl manmi !!! 
-Anhhh E konsa eben ok, map pare pou ou match lan ap kontinye.
-Kòk mwen poko antre nan kalòj ou, ou gentan ap di atansyon ze. 
-Hmmmm

Texte de @papy_byby


Vous aimerez aussi

fanm

Fanm kòkot-chatou

Fanm kokot chatou

Fanm kòkot-chatou

Bassin Zombi

Bassin Zombi

gwo pwèl

Gwo pwèl

Lasirèn

Lasirèn

les boucles d'oreilles de Béhanzin

Les boucles d’oreilles de Béhanzin


Laissez un commentaireMon Instagram