Tonè kraze’m ! Lang menen’m nan syèl kote pye’m paka menen’m » kout lang manzè telman red,li fe’m pale anglè ! Janm wè la PI DOUS KE LI,TU MEURS !

Janm wè la PI DOUS KE LI,TU MEURS ! 


“Tonè kraze’m !  Lang menen’m nan syèl kote pye’m paka menen’m”
kout lang manzè telman red,li fe’m pale anglè ! Janm wè la PI DOUS KE LI,TU MEURS ! 

Pandan manman’m voye’m achte 5 goud bè, 5 goud magi,10 goud pat tomat kay vwazin lan, mwen paret nan pa pot la epi m’pa tande kwik e’m pa wè pèson nan boutik la…Mwen menm ki toujou gon ti sans awogans lakay mwen, mwen toujou g’on vye mès lakay mwen, se s’ak fè manman’m toujou di’m gwayi’l, gwo sore antouka bagay sa yo pa fè’m ni cho, ni frèt.

Epi m’deside rele kòmè a paske’m prese dayè granmoun lan toujou sou pale anpil epi mwen m’paka tande pi’l pawòl sa yo, m’deside louvri gagann mwen mwen.
-Pa gen moun isit la oh oh ! 
M’pa tande pèson repon, se bagay ki te ka nève’w wi, sitou si’w grangou…Kèèttt m’santi fanm sa ap oxyde’m 
Kèttt epa vann n’ap vann ! 
Ah non la m’komanse trè sou nè mwen, m’deside vire ale, si manje a pa fèt manman’m a vinn desann kilòt li sou manzè m’deside ale, m’vire do mwen, pandan m’ap leve pye’m pou’m ale.
Oh epa se ou vwazen  epa’w prale se vini m’tap vini wi, m’tap chache yon bagay met sou mwen.

Koulangyètttt ! Si se pat Bondye ki fè manman’m te voye’m la, se jezi!M’wè fanm lan ak yon sèvyèt ki mal vlope kò’l, tout pwent tete madan’m lan deyò, vwazin lan gen pitit se vre men tete’l kanpe dwat tout s’ak nan tèt mwen se mande’l a ki pwodwi’l sèvi pou’m te ka fon remèd pou bwa’m pou jan’l kochi, sou kote sevyèt la ki mal vlope kòl la, m’wè yon bagay nwa m’pa konn si se kilòt oubyen si se pwèl sè’l sa’m konen li fè’m kok mwen pran chante…
-Hey !  Vwa ou pa di’m sa’w vle non…
-Vann mwen 5 goud …
-Pale cho cheri, m’prese ! 
-5 goud… kètttt sal te ye la ankò.
-Ohh Vwa, ou genlè…
-Wii, m’genlè bliye wi
-Non, m’tap diw ou genlè bande,eben antre petèt wa sonje kisa’w te vinn achte
 

M’pat menm sou antre, men m’toujou sonje yo di “Kote fè a cho,se la’w bat li” eben m’pap tann se laponyèt pou’m bat, m’pa fè tet di mwen antre m’chita…
-Vwa m’ap vini m’pral pran on bagay nan chanm lan.
Nan tèt mwen son sèl bagay ki ladan “Ou kwè se pa kek fizi li pral pran,jodya map resi mouri.”Epi’m wèl soti ak sèvyèt sou li, pandan l’ap pase kote’m sevyèt li tonbe.
Ohh eskize’m wi vwa, se pa fòt mwen.
-Vwazin !  Sa’m m’wè m’paka pale non.

Vwazin lan souri, se gade m’gade m wè l’ap avanse sou mwen ,li pase 2 pyel sou mwen li chita, bouch li gentan nan bouch mwen,men’l gentan nan lestomak mwen l’ap woule pwent tete’m…M’anvi pale m’pa jwen mo, li g’on jan l’ap foure lang li nan bouch mwen, li pran 2 menm li mete nan mas bouda a…

M’santi se boul baskettt ki nan men’m telman bagay la gwo epi’l tankou eponj li byen mou, m’ap peze bouda’l epi’m fout li on tap.
-Awww Vwa ! 
Men manzè ap fè fou, m’gadel m’pousel 3 tap byen rapid.
-Yesss Vwa ! 
Manzè leve sou mwen li dezipe pantalon’m epil rale jilbriyis la met deyo.
-Mezanmi Vwa, ou pote pou tout fanmi’w wi…
Li pran tèt kok la, li kale’l epi’l metel nan bouch, li komanse ap byen taye pip la, m’ap pran kout tet, m’ap kenbe cheve’l,m’ap fout li souflèt ! Li gon jan’l ranmase boul yo, li mete nan bouch epi l’ap tòtòt, 2 je’m fèmen m’leve pye’m tankou se sou kabwèt m’te ye…

Li gon jan’l pase lang li soti pa anba monte anlè l’ap fè alantou tet la, epi l’ap frape yon laponyèt pou mwen, m’santi pye’m ap pedi tèt tout sa’k nan tèt mwen ap desann, m’santi se tout mwèl mwen lap rale…M’tankou bèt, m’deja gwayil m’pral vini m rele…
-Anmweeeeeeee ! 
Li bap li bouche bouch mwen epi’m vini nan bouch li.Li gade’m li ri.
Pito’w bliye chak jou wi vwa!

Dènyeman vwazin lan voye m ale san memwa, li rale tout mwal ki anndan tèt mwen,pou lapènn m pran betiz nan men manman m paskem antre san bè a ni pat la… Antouka tout sa k fèt gon rezon men rezon pam lan san parey…

Bon m’telman wont, epi m’pè pou moun pat wè’m sitou pou MALFRENDENG sa yo ki rete nan katye a,yo se moun yo mache fe moun pou mwen wi si yo te wèm. Antouka m’pa kyè! Banm rive kote vwazin lan…

M‘parèt devan boutik la m’poko menm voye zye’m m’tou tonbe sou vwazin lan ki ak yon ti bout chòt,yon ti bout mayo k’ap pran lè deyo a,je l tonbe nan je m li gade m li souri.
-Vwazen,se ou m’tap tann la wi…
Ou sonje avanyè se ou ki te ranje anpoul la pou mwen, eben li banm menm pwoblem lan ankò wi vinn ede vwazin ou.
M’tou sou menm m’pa fè ni 2,ni 3 mwen antre,epi’l tou pran wout chanm avè’m m’pral limen anpoul vwazin lan jodya, m’pap kitel fe pwen sou mwen…

M’paret nan chanm lan epi m’fè komsi m’pa konprann.
Kot anpoul la vwazin ? 
-Se mwen ki anpoul la, m’vlew limenm.

M’tande sa m’tou mache sou li, m’komanse bo’l tankou son twofe ki nan men’m, m’ap bo’l map dezabiye’l dousman epi m’ap dil kek ti pawol dous nan zorey li.
Dezòd gad istwa w avè m ,Jodya m pral fè chat ou pran lang mwen, map telman liche l map fèl bay las.

M’file lang mwen nan zorey li, epi’m peze bouda’l, m retire mayo’l m’ap gade jan epo’l li kare, epi m’komanse detache soutyen’l,mwen pa ale rapid…M’finn retire soutyen’l m’tou depoze dwet mwen sou bouch li.
Mete w sou silans paske m pral vibre w ! 
Epi m desann ak dwèt mwen sou youn nan  pwent tete l epi lot la nan bouch mwen,li kenbe tèt mwen l’ap dirije’l nan sans li vle a… epi map desann dwèt mwen nan rèl dol,tou dousman,m tou desann chòt la ak kilòt la san pran tan 

Epi m’pousel sou kabann lan.

M’ouve de pyel, m’pral fè lekti nan liv li, liv lavi a ouve devanm,m fon pase dwet tankou m tap pase paj, m enstale m nan janm li epi komanse pase lang mwen nan fant tete l, m ap desann dousman sou perimèt kò’l, m rive nan nombril  li m foure lang mwen ladan.
-AYYYY !!! 
-SSSHHH !  Kite m fè afè m.

M kontinye desann anba ti vant li,m ap touche m gentan ap fèl imajine sa k pral pase.

M komanse bo bò kwis li,sot anba map monte tou dousman, map panse lang mwen, epi m remonte nan tete’l m komanse pase lang mwen sou perimèt pwent tete yo… epi m fon ti kole dan m, li pouse tet mwen desann nan janm li, m rekomanse pase lang mwen nan kwis li epi m monte nan chat li mdepoze lang mwen sou tèt Kr*k li , epi m komanse vire l an won sou li, m pran 2 pye l mpase sou epòl mwen, m kenbe senti l epi map souse tèt la pou li,m retire bouch mwen, m fon ekate kòm epi m foure yon dwèt.
-AYYYYY ! 

M komanse bouje dwèt la, m prale dousman epi redepoze lang mwen sou li, m kontinye fè mouvman penetrasyon an ak dwèt mwen…

Li ouvè pye l pi laj, m foure yon dezyèm dwèt…

Epi m komanse ogmante volim nan, mprale pi fò, m ap enjoy alsiyis li, m monte yon dwèt sou pwent tete l, m ap souse pou li, m ap bal dwèt…

M retire dwèt mwen, m fon leve bò dèyè l epi m tape l… 

M kole danm nan dèyè l, epi m tounen nan janm li, li ouvè pye l laj,map souse pou li, li kenbe tèt mwen, lap rale chevem, lap detire kò’l, li kenbe dra a di li preske chire l, epi lap beze tèt mwen nan devan l, mpaka pale komsi chat li pran lang mwen, map souse pou li, epi l komanse gouye…
-Pa kanpe Kontinye konsa  !!!  Yesss Dad!

M pran de pye l mkwaze yo epi komanse ap ranmase ak lang mwen pa anba rive nan sou bouton souri l.

Li voye pipi swaaa !!! 

M tou vire l,m fèl bese dò l epim komanse pase bwam nan fant janm li, map woule l sou tèt afè l, m kenbe l nan cheve l, m pasel on tap.
Ohhh Sh!tttt  ! 

M frape bwa m nan dèyè l epi m antre l…
-AYYY VWA !  Mpap kapab jodya m mande padon, m gentan twò sansib.
-1 a 1 bèl manmi !!! 
-Anhhh E konsa eben ok, map pare pou ou match lan ap kontinye.
-Kòk mwen poko antre nan kalòj ou, ou gentan ap di atansyon ze. 
-Hmmmm

Texte de @papy_byby


Vous aimerez aussi

fanm

Fanm kòkot-chatou

Fanm kokot chatou

Fanm kòkot-chatou

Bassin Zombi

Bassin Zombi

gwo pwèl

Gwo pwèl

Lasirèn

Lasirèn

les boucles d'oreilles de Béhanzin

Les boucles d’oreilles de Béhanzin


Laissez un commentaireMon Instagram

Bay rum gran moun :

-Rhum blanc
-Feuilles de Bois d'inde
-Feuilles de Brisée
-Feuilles de Papayer mâle

Mélanger le tout dans le rhum. Puis laissez macérer au soleil pendant 3 semaines. Frotter son corps avec en cas de courbatures, fièvre, rhumatismes, crampes, douleurs musculaires, etc

#martinique #guadeloupe #guyane #antilles #rimèdanbafey #rimèdrazié #pharmacopée #nature #plantemedicinale #medecinedouce #medecinetraditionnelle
...

332 11

7 livres de Martinique :

-La prophétie des soeurs de serpents @lagriottevagabonde un roman documentaire qui mélange fiction et l'histoire de l'île, disponible en libraire.

-Laissez rouler la voix d'or, un livre qui rend hommage à la commune du Gros-Morne, disponible à Micro Cyber au Gros-Morne

-Le palabre du vieux fromager est disponible, un hommage à la commune de Macouba est disponible à la librairie @la_boite_a_plumes au Diamant et sur le site des editions Nestor.

-La desapparition, est un recit qui derrière son verbe enjoué critique insidieusement la société martiniquaise. Disponible à @librairiecalypso à Paris. Je ne l'ai pas encore vu à la Martinique.

-Petite fille en Martinique en 1962, une bonne immersion dans notre île à l'epoque de nos parents. Disponible sur le site des éditions Harmattan. Je l'avais acheté à @presence_kreol .

-Lapo farine, ce livre n'est malheureusement plus édité, faut fouiller les bibliothèques car il merite d'être absolument lu ! Pour moi, il représente la littérature classique martiniquaise a étudier.

-Chimen-an est un mélange de tous les livres précédents dont les thèmes principaux sont les croyances locales et la transmission des anciens. Disponible en librairie @presence_kreol,@la_boite_a_plumes et dans les autres enseignes, sur le site lafleurcurieuse.fr (oui c'est mon premier roman🤗)

#livres #livre #livrepeyi #martinique #littératurecaribéenne #books #book #instabook #instabookclub #bookaddict
...

440 7

Ni lambi ni colibri !

Le createur de ce montage est un génie 🤣

#nilambinicolibri #martinique #drapeau
...

1796 88

@pindjoko est une marque d'agenda dont la particularité est de valoriser notre riche langue créole. Il propose un large choix d'agenda en créole martiniquais, guadeloupéen, guyanais, haïtien et réunionnais.

À travers son livre de recette, @aliciamakanja nous propose une alimentation vegan tout en respectant les particularités de notre alimentation caribéenne. N'etant pas vegan, j'ai particulièrement aimé cuisiner le burger avec son steack d'haricot rouge. La sauce pour les frites m'a regalé également. Un petit livre ludique qui permettra surtout au carnivore comme moi, de molir sur sa consommation de viande.

Resultat le dimanche 15 janvier. Bonne chance

#jeuconcours
...

181 88

Que pouvons nous faire suite au non lieu du chlordecone ?
Comment combattre quotidiennement le lobby béké qui étouffe notre économie ?

Pour commencer il faut que notre argent circule entre nous. Oui je sais, cela n'est pas facile surtout qu'ils sont partout et dans tous les secteurs. Et que le coût de l'artisanat local est élevé. Mais mettons de temps en temps notre mauvaise foi de côté afin de mieux avancer.

Par exemple, pourquoi voulons nous forcer en achetant nos fruits, légumes, et poissons au supermarché ?

Nous pouvons très bien consommer mais en conscience. Petit à petit mais sûrement. De plus, le meilleur moyen de nous rendre compte de la valeur de notre terre afin de nous émanciper est de reconquerir notre alimentation. Et pour cela, il faut planter ce que nous mangeons.

Oublions cette histoire de pelouse ou encore de palmier immangeable...Si tu as de la terre, plante ton manjé comme nos aïeux. Même si tu n'aimes pas jardiner, plante au moins tes herbes aromatiques, ton petit oignon peyi, ton petit pot de gwo ten ou encore de persil.

Sonjé, planté sé rézisté ! Et à la longue vaincre...

#martinique #guadeloupe #chlordecone #sonjé #nature #caraïbe #caribbeanlife #caribbean #pharmacopée
...

678 23

Bonns fête de Makaya et de Kwanzaa.

Cette année et bien évidement pendant quelques siècles, nous seront sponsorisés par le chlordecone et d'autre continueront à boire du champagne tout en dansant sur notre dos depuis la traite négrière. Mais cela n'intéresse pas grand monde hein car vous comprenez il y a la finale de la coupe, le foie gras, les cadeaux, puis on basculera directement sur le carnaval puis les crabes de pâques et ainsi de suite. Un cycle sans fin pour nous endormir, bref...

Les publications reprendront en janvier. Bisous.

#martinique #guadeloupe #antilles #chlordecone #genocide #ecologie #caraïbe
...

220 6