Bwe-an-ti-punch-me-pa-koute-wonm-lan.

Bwè an ti punch, mé pa kouté wonm-lan


Méfié zot, manmay-la, ti punch ka mennen tet cho
I ka fè nou palé fwansé, épi jouré lé pasan.
Lè zot pran ti-fé yonn asou lot
Sè tretman pou lé vwazen,
Sé maché kochi dan lari
San konté bouché kannal, tanzantan
Pa kité wonm-lan koumandé zot

Pa kouté réklam radio ki fè konpwann wonm sé let
Wonm pa soup, sé frè difé
Gadé kon’y ka brilé boyo’w
Yo di piti kou long diré. I bon pou friksion, fè gato
I bon pou pran an ti grog lé ou ni lagrip.
Mé pa pran’y sèvi kanmarad.
An tjuiyè ka tjwé an lapen.

Tann bien sa man ka di zot la : vè wonm lan mové, sa vré
Mé sé pa wonm selman ki ka fè mal.
An konpanyi ka di : “Mwen pa ka bwè wonm,
Sé tout lalkol ki mové pou santé.
Jik trop diven, trop labiè ka fè mal.
Yonn pa ka tiré lot an difé.

Bwè an ti-punch, dako, mé pa kouté chanson wonmiè.

Georges Fitte-Duval 1998


Vous aimerez aussi

hamac

Le Hamac

Marakuja

Marakuja

marakouja

Marakouja, koko, zannannan, mango, sapoti

kowosol

Kowosol

ramboutan

Ramboutan

siriz péyi

Siriz péyi


Laissez un commentaireMon Instagram